Erkende Vakopleiding Vertrouwenspersoon

Onderstaande drie trainingen bij elkaar vormen de Vakopleiding Vertrouwenspersoon:LVV-logo--keurmerk

Gecertificeerd vertrouwenspersoon

U ontvangt van Rendement een bewijs van deelname of certificaat dat u de Vakopleiding Vertrouwenspersoon met goed resultaat heeft gevolgd. Met het bewijs van deelname van Rendement (een door LVV geaccrediteerde opleiding) dat niet ouder is dan 2 jaar, kunt u zich vervolgens aanmelden bij CRP (de certificerende instantie) om u te laten certificeren.

Herkansen

Bij het reflectieverslag en de eindtoets is eenmalige herkansing mogelijk.

Profiel

Vertrouwenspersonen die gecertificeerd zijn, kunnen melders van ongewenst gedrag op een professionele manier opvangen en begeleiden en de organisatie gevraagd en ongevraagd adviseren over haar beleid. Door de certificering is er geen discussie over de vakbekwaamheid van de vertrouwenspersoon. Zowel voor de werkgever, de melder, als de vertrouwenspersoon zelf.

Vooropleiding

U heeft bij voorkeur een HBO-opleiding. De minimumeis vanuit het LVV is MBO-plus denkniveau. U hoeft nog niet werkzaam te zijn als vertrouwenspersoon.

Hercertificering

De certificering is vier jaar geldig. Aan hercertificering zijn de volgende eisen gesteld:

  • het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing (minimaal 24 uur per hercertificeringsperiode)
  • intervisie (minimaal 32 uur per hercertificeringsperiode). Meer informatie: www.lvvv.nl/intervisie
  • extra activiteiten (minimaal 16 uur per hercertificeringsperiode)

Meer informatie

Voor meer informatie over het certificeren bij de LVV zie www.lvvv.nl/certificering. U hoeft voor certificering overigens niet lid te worden van de LVV.