Regionale Salarisdagen voor VNSa-leden

 • Volledig coronaproof via livestream 
 • Alle actualiteiten per 1 januari 2021
 • Gevolgen van de coronacrisis voor uw werk
 • Veel gratis extra's

In één dag op de hoogte van alle wijzigingen per 1 januari 2021

Tijdens de Regionale Salarisdagen 2020 hoort u alle maatregelen die op Prinsjesdag 2020 bekendgemaakt worden. Dat betekent dat u bijgepraat wordt over alle nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2021 op het gebied van loonheffingen, sociale zekerheid, pensioenen en arbeidsrecht. Vanwege de COVID 19-maatregelen kunt u dit jaar alleen deelnemen via een livestreamverbinding. 

Bestemd voor

 • Hoofden salarisadministratie
 • Salarisadministrateurs
 • Hoofden personeelszaken
 • Medewerkers personeelszaken
 • Controllers
 • Hoofden financiële administratie
 • Medewerkers financiële administratie
 • Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

PE-punten

38 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

NIRPA-pakketten

Programma

10.00 - 10.45 uur      Actualiteiten Loonheffingen
door Dik van Leeuwerden, portfolio product owner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland
Per 1 januari 2021 wijzigen veel belastingtarieven en premiepercentages. In vogelvlucht nemen wij deze wijzigingen met u door. Daarna schakelen we snel over op alle overige wijzigingen van Prinsjesdag. Verder besteden we aandacht aan het definitieve einde van de levensloopregeling. Eind 2021 eindigt de overgangsregeling en worden alle levenslooptegoeden uitgekeerd. De uitkering van deze tegoeden loopt via de werkgever, dus daar moet u mee aan de slag. Ook hoort u tijdens dit programmaonderdeel wat parallelle inkomstenverhoudingen zijn en hoe u die in de loonaangifte moet verwerken. Tot slot praten wij u bij over de Brexit – die per 1 januari 2021 realiteit is – en wat dit betekent voor uw werk.

10.45 - 11.30 uur      Actualiteiten Pensioenen
door Jaap Harmsen, verbonden als associate partner aan Triple A Pensioen Perspectief
Begin juli heeft de FNV zich uitgesproken over het pensioenakkoord en is de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in gang gezet. Het nieuwe pensioenstelsel wijkt op essentiële punten af van het pensioenakkoord. Ook is inmiddels duidelijk welke concrete stappen de komende jaren van werkgevers gevraagd worden. Het kabinet wil het wetsvoorstel begin 2021 indienen bij de Tweede Kamer, zodat het per 2022 kan ingaan. De transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ligt tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026. Maar ook per 1 januari 2021 wijzigen er al een aantal zaken. Zo wordt per die datum de vertrekregeling ingevoerd en wordt het verlofsparen uitgebreid. Ook wordt op 1 januari 2021 de ‘opname ineens’ in de wetgeving opgenomen. De invoeringstermijn hiervan is één jaar. Vanaf 1 januari 2022 is het dus mogelijk om 10% van het pensioen ineens op te nemen. U krijgt van ons een lijst met actiepunten, die u de komende jaren moet uitvoeren.

11.30 - 12.00 uur      Koffiepauze

12.00 - 12.45 uur      Actualiteiten Arbeidsrecht
door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Ook op het gebied van het arbeidsrecht is er weer heel wat gaande. Hoogstwaarschijnlijk maakt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op 1 januari 2021 plaats voor een webmodule voor zzp-overeenkomsten. Dat betekent onder meer dat de huidige modelovereenkomsten vervangen worden door een opdrachtgeversverklaring die uit de webmodule rolt na het invullen van een vragenlijst. Uit de eerste testresultaten blijkt dat minimaal 50% van de zzp-relaties moet worden stopgezet of moet worden omgezet in een dienstbetrekking. Er is dus nogal wat werk aan de winkel. Het wetsvoorstel waarin een minimumtarief voor zzp’ers en de mogelijkheid tot opt-out was opgenomen, is inmiddels ingetrokken. Daarnaast worden tijdens dit programmaonderdeel de actualiteiten in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) besproken. Zo is onlangs voor de eerste keer ontslag verleend op basis van de zogenoemde i-grond. Ten slotte besteden wij aandacht aan andere relevante jurisprudentie en aan het vervallen van artikel 7:627 BW (geen arbeid, geen loon), waardoor de bewijslast sinds 1 januari 2020 bij de werkgever ligt.

12.45 - 13.30 uur      Lunch

13.30 - 14.00 uur      Luchtig intermezzo

14.00 - 14.45 uur      Actualiteiten Sociale zekerheid en overige wetgeving
door Jo Weerts, specialist sociale zekerheid bij JWinfotainment
Nu de coronacrisis ook voor economische problemen zorgt, neemt ongetwijfeld het aantal ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden toe. Wij vertellen u aan welke eisen de ontslagaanvraag moet voldoen en welke rol de Tijdelijke noodmaatrel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) hierbij kan spelen. Verder hoort u via welke procedure de afhandeling van de NOW gaat plaatsvinden en op welke manier UWV met u zal communiceren. Ook is er aandacht voor de veranderingen die UWV heeft doorgevoerd met betrekking tot een ziekmelding van een werknemer met een no-riskpolis. Tot slot komen er nog een aantal andere onderwerpen aan bod, zoals de taakverdeling tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts en de arbeidsomstandigheden bij thuiswerken of het werken op kantoor in de periode dat er nog geen vaccin is tegen het coronavirus.  

14.45 - 15.15 uur      Theepauze

15.15 - 16.00 uur      De gevolgen van de coronacrisis voor de salarisadministratie en HR
door Dik van Leeuwerden, portfolio product owner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland
De coronacrisis laat dit jaar overal zijn sporen na. Ook zijn er behoorlijk wat gevolgen voor uw werk. Zo is in 2020 de herziening van de lage WW-premie opgeschort voor alle branches. U hoeft dit jaar de lage WW-premie niet te herzien bij overwerk. Maar in 2021 moet u hier wel weer mee aan de slag. Wij zetten alle regels nog eens voor u op een rij. Vanaf 7 oktober worden aan werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) de eerste beschikkingen van UWV afgegeven. Het is belangrijk om deze beschikking goed te controleren. U hoort van ons waar u dan allemaal op moet letten. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het verstrekken van reiskosten- en andere kostenvergoedingen. Maar wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van deze vergoedingen? Wat houden de goedkeuringen van de staatssecretaris in? Is uitruil van de eindejaarsuitkering wel of niet mogelijk? En hoe gaan we verder in 2021? U krijgt antwoord op al deze vragen.

16.00 uur                  Afsluiting

Sprekers

 • Dik van Leeuwerden, portfolio product owner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland
 • Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
 • Jaap Harmsen, associate partner bij Triple A Pensioen Perspectief

Data en Locaties

Vanwege alle beperkingen als gevolg van het COVID 19-virus is het inmiddels niet meer toegestaan om de Regionale Salarisdagen fysiek door te laten gaan. 

Online via livestream

U kunt de Regionale Salarisdagen op 8 december wel volgen via een livestreamverbinding. De voordelen van het deelnemen aan de livestream zijn:

 • U loopt geen enkel risico op besmetting.
 • U kunt de opnames van de livestream op ieder gewenst moment terugkijken.
 • U krijgt een extra korting van € 50 op de prijs.

Prijzen

€ 425 livestream voor VNSa-leden
€ 45 livestream voor de 4e deelnemer van uw organisatie

Livestream

Inclusief: congresmateriaal
Exclusief: BTW

Gratis extraatjes

 • Alle deelnemers aan de livestream ontvangen enkele dagen voor het congres een pakketje per post, dat onder meer het gratis themadossier over pensioen en AOW en een handige bureaukalender bevat.
 • In januari 2021 ontvangen alle deelnemers aan de livestream van de Regionale Salarisdagen 2020 bovendien nog een whitepaper met alle vragen die tijdens de livestream zijn gesteld en de bijbehorende antwoorden.
 • Daarnaast krijgen alle deelnemers aan de livestream van de Regionale Salarisdagen toegang tot de opnames van de livestream van het Nationaal Congres Salaris & Personeel, dat plaatsvond op 22 september. U krijgt dus twee congressen voor de prijs van één.

Voorwaarden

Betaling geschiedt voorafgaand aan het congres. U kunt tot een dag voor het congres kosteloos annuleren of doorschuiven naar volgend jaar.